Smidesprojekt AB

ProcessventilationSmideskonstruktionerMontageDemontageBemanningIndustriservice m.m.

Om oss

Vårt företag är baserat på tron att våra kunders behov av tidsplanerade uppdrag är av yttersta betydelse.

Våra insatser är oftast direkt kopplade till industrins behov av ombyggnation i och utanför deras egna produktionslokaler.

Hög kvalitet är en självklarhet!

Upprättar återkommande, levande risk- och kvalitetsdokument i våra uppdrag.

Ihop med en rad samarbetspartners är vi mycket flexibla och kan erbjuda lösningar av ett flertal närliggande behov.

Ett flertal av våra kunder är även dom, externa entreprenörer, med uppdrag inom industrisektorn.

Vi har mångårig erfarenhet av ombyggnationer av smide inom industrin. 

Vi innehar ett flertal svetskompetenser enligt SS-EN 287-1 och SS-EN ISO 9606 och arbetar mot att uppfylla SS-EN 1090-2 kraven.

Personal utbildad i projektledning och övriga allehanda praktiska utbildningar såsom truck, krantruck, lift, lyft, ställning, hög höjd, heta arbeten m.m.

Utrivningar, nytillverkning och installation är återkommande åtaganden.

Vår specialitet är processventilation, då speciellt stofthantering åt fordonsindustrin. 

I nära samarbete med våra partners kan vi utföra all tänkbar rördragning av VVS, ventilation och process/stofthantering.

Även viss bemanning i er verkstad kan erbjudas för kortare eller längre insatser.

Kollektivanslutna via Metalls Verkstadsavtal.